Realisatie

Meestal bij het begin van de aanleg van een tuin start men met een omheining, die kan bestaan uit verschillende materialen: hout, draad of  bladverliezende tot wintergroene hagen. Van groene tot rode tot bloeiende hagen.

Water in de tuin is en blijft nog altijd een twistpunt met kleine kinderen. Simpele oplossing zijn allerhande vormen van bronfonteintjes. Wanneer toch een vijver is voorzien in het ontwerp, is dat meestal wel een van de zaken die eerst uitgevoerd wordt. Bij de aanleg van een vijver komt veel bij kijken. Allereerst het soort materiaal waarmee je de vijver vormt. De simpelste en goedkoopste vorm is uit pvc - folie, nadeel hiervan is dat folie meestal na een 10-tal jaar vervangen moet worden. Rubber - folie daarentegen is waarschijnlijk toch nog altijd de meest geplaatste folie omdat de duurzaamheid hier toch al rond de 30 jaar ligt. Maar het beste product is natuurlijk polyester, dat is zeer sterk.

Het volgende zijn natuurlijk de verhardingen, deze zijn er talloze maten, kleuren, structuren en soorten. Deze kunnen bestaan uit natuursteen zoals blauwsteen, zandsteen, of kiezel zoals dolomiet of anders ook nog hout of houtschors.

Beregening of drainage in een tuin kan van zeer groot belang zijn wanneer je enerzijds met droge zandgrond (beregening), anderzijds met zware kleigrond (drainage) te maken hebt. Werken die worden uitgevoerd met een mini-kraan:
nivelleren, profileren terrein afscheppen oud gazon,uittrekken oude hagen, drainage, beregening, VIJVERS,.. . De beplanting van alle soorten van tuinen (enkele vbn. rotstuin, watertuin, daktuin, Japanse)

Als laatste wordt een gazon bekomen, sier-, speel- , of sportgazon, het maakt niet uit. Kan gezaaid worden of een vluggere manier zijn graszoden. 

Daarnaast zijn er nog talloze mogelijkheden voor de tuin die ik nog niet opsomde. Enkele volgen hieronder. Het gebruik van verlichting in de tuin, wat een tuin zeer sfeerrijk kan maken tot in de late uurtjes. Deze bestaan natuurlijk in geuren en kleuren, vloerverlichting, muur- of wandverlichting, verlichting op bomen of struiken, alsook onderwaterverlichting kan de tuin naar mooiere oorden brengen.

Plaatsen van constructies zoals een metalen of houten pergola, banken uit boek of beter nog, naar eigen ontwerp en constructie …

Muziek in de tuin...