Onderhoud

  • Onderhoudsnoei van de tuin of bedrijf.-
  • Snoeien/vellen + verhakselen van bomen en struiken (van klein tot zeer groot).
  • Afrijden van het gras, ontmossen, vetten, sproeien en dergelijke.
  • Opruimen van onkruiden door wieden of sproeien.
  • Herbeplanten van afgestorven planten.